Home

Kvalifikace ředitele základní školy

d) vzděláním stanoveným pro učitele druhého stupně základní školy podle odstavce 1 a vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku, nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na speciální pedagogiku a) pozbytí některého z předpokladů pro výkon činností ředitele školy nebo školského zařízení stanovených zvláštním právním předpisem, b) nesplnění podmínky zahájení a úspěšného ukončení studia k získání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu, c) nesplnění podmínky získání znalostí z oblasti řízení školství studiem pro. Předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy stanovené § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, tzn.: odborná kvalifikace odpovídající pro výkon činností ředitele školy podle zákona č Základní podmínkou pro uznání splnění předpokladu odborné kvalifikace ze strany ředitele školy nebo školského zařízení je, že daná osoba pracuje ve škole či školském zařízení na zkrácený (částečný) úvazek funkci ředitele školy a školského Pro svou práci jsem si vybrala téma výběrových řízenína funkciředitele základní školy, školského zařízenízpohledu uchazečů.Hlavním cílem mé práce bylo zjistit, jemožné shrnout do několika aspektů. Vprvé řadě je to vzdělání a kvalifikace. Na dalším místě jsou to.

Aktuální znění zákona o pedagogických pracovnících k 1

záměrů rozvoje školy se podle ŠZ podílí školská rada. Koncepce rozvoje školy je vyjádřením manažerského záměru ředitele školy na několik let dopředu - zpravidla na čtyři roky. Je to nejvýznamnější konstrukční dokument školy [¶4005, 4230]. Je to záměr, který zásadně ovlivňuje perspektivu školy Základní informace k profesním kvalifikacím Škola je autorizovanou osobou pro profesní kvalifikace (viz přehled profesních kvalifikací) podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů Pokud jsou konkrétní kurz, školení či studium nezbytné pro výkon dosavadní sjednané práce, půjde o prohlubování kvalifikace (s výjimkou získání vyššího stupně vzdělání, především absolvování střední, vyšší nebo vysoké školy - v takovém případě by šlo o zvýšení kvalifikace)

Část 15 - Ředitel školy a školského zařízení a školská

(4) Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace a vedoucího organizační složky státu zřizovatel odvolá z funkce v případě a) pozbytí některého z předpokladů pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízen Základní práva a povinnosti zřizovatele podle školského zákona jmenuje a odvolává ředitele školy a stanoví jeho plat, popřípadě mzdu. Zřizovatel školy, je-li jím ministerstvo, kraj, obec nebo svazek obcí, dále nesplnění podmínky zahájení a úspěšného ukončení studia k získání odborné kvalifikace, c. Vzory podle typu školy. škola mateřská škola základní škola střední ZUŠ VOŠ Malotřídky Poradny Zájmové vzdělávání Výchovná zařízení jiné Vzory podle zřizovatele. škola veřejná škola soukromá škola církevní jin si Vám dovoluji poskytnout tyto základní informace k prvotní orientaci v problematice odborné kvalifikace pedagogických pracovníků: I. Získávání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků upravuje zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění

(1) O přestupu žáka základní školy do jiné základní školy rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce žáka ředitel školy, do které se žák hlásí. Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví, informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestupuje Řízení školy ŠD 6/2020 + ŠJ 6/2020 + SŠ 6/2020 + Vydání 11/2020 Legislativa Co vše je třeba doložit k žádosti o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízen Ředitel školy zařadí zaměstnance vždy do té platové třídy, která odpovídá nejnáročnější práci, kterou vykonává... V případě učitelů to může být 8. až 14. platová třída.Většinou se jedná o 9. platovou třídu (učitelky MŠ) nebo o 12. platovou třídu (učitelé ZŠ, SŠ), případně o 10. platovou třídu u učitelů odborného výcviku na SŠ (viz tabulka)

Základní škola | ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633

Jmenování a odvolávání ředitelů škol a školských

Kvalifikace učitel/ka MŠ učitel/ka 1. stupně ZŠ učitel/ka 2. stupně ZŠ učitel/ka SŠ vychovatel/ka asistent pedagoga, osobní asistent poradenské profese (spec. pedagog, šk. psycholog) pedagogika volného času konkurz na ředitele mistr/ová odborného výcviku učitel/ka přípravného ročníku ZŠ učitel/ka ZUŠ pedagogická. 1. předpoklady včetně odborné kvalifikace pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 2. znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů

Příspěvek navazuje na článek s názvem Role ředitele základní školy v procesu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, který byl publikován ve Sborníku z mezinárodní kterému k získání kvalifikace k výkonu povolání, kromě jiného

Video: Česká škola: Metodický výklad Ministerstva školství

karta_denisa – Základní škola, mateřská škola a jesle

Rada obce Psáry ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky nově zřizované Základní školy Amos, která od 1. srpna 2017 převezme činnost rušené příspěvkové organizace Základní škola a. Ø předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele/ky školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Ø znalost školské problematiky a přepisů. Ø organizační a řídící schopnosti. Písemně zašlete

Systém a kritéria výběru uchazečů na funkci ředitele školy

Studium pro ředitele škol a školských zařízení Středisko

Hlava II - Základní vzdělávání : Školský zákon - 561/2004

 1. Řízení školy online - aplikace pro řízení školy
 2. PEDAGOGICKÁ KOMORA: Učitel (zařazení do platové třídy
 3. Nabídky práce na pozici konkurz na ředitele
 4. Články - Konkurz na místo ředitele Základní školy
 5. Konkurz na ředitele základní školy Psáry

Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky

Michal Molek - ředitel ZŠ o školství, politice a volbách

 1. Pozdrav ředitele školy
 2. Prohlášení ředitele školy
 3. Poděkování ředitele školy
 4. Pedagogické krédo ředitele školy na konci světa

Vzdělávání za koronakrize

 1. Pozdrav ředitelky školy
 2. Výběrová řízení na ředitele ZŠ.
 3. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Šternberka 02. prosince 2020

Komu dnes zavoláme? 1

 1. Ondřej Kania - Finský sen: Dokument o finském školství
 2. Můj příběh | Tři VŠ a ani jeden titul
 3. Jaké je studium dvou vysokých škol současně?

Online vzdělávání s G Suite v době koronaviru (webinar Deloitte)

 1. 100 G Úvodní projev ředitele školy
 2. PŘEDNÁŠKA: František Rob - Úvod do diplomatického protokolu
 3. Základní školy v Mohelnici vítaly budoucí prvňáčky
 4. Předškolní a mimoškolní pedagogika
 5. Co škola nabízí uchazečům o studium
 6. Trutnovský videožurnál 5.9.2014
 7. Naše škola 2000 - 2020 (1. díl)
 • Účinná léčba akné.
 • Jak poznat teplotu.
 • Snapseed online for pc.
 • Ozubené řemeny metráž.
 • Roll up praha 8.
 • Zázraky života 1.
 • Fantom kouzelník elemon.
 • Borovice težká.
 • Fyzické testy policie.
 • Livia giuggioli matteo firth.
 • Jak najít smysl života.
 • Cena plynu za m3 2019.
 • Csgo hr.
 • Teploty na marsu.
 • Fiskální funkce.
 • Jacob and renesmee film online.
 • Test honda accord 2.4 i vtec.
 • Nejlepší kempy v čr 2016.
 • Kovové postele ikea.
 • Lýkožrout menší.
 • Programování složitost.
 • Motorová motokára.
 • Eukalyptový olej dm.
 • Hrnek 750ml.
 • Červené zlato.
 • Moderní trendy gastronomie.
 • Neformální dopis aj.
 • Subaru levorg 2.0 test.
 • Plavecké brýle intersport.
 • Správná velikost plavek.
 • Bílé volné kalhoty.
 • Kureci stripsy coop.
 • Kuba cestování.
 • Obecní úřad hnojník.
 • Isover ploché střechy.
 • Palatin řím.
 • Charlie hunnam osobnosti.
 • Jason obrázky.
 • Spongebob plyšák penny.
 • Virtuální realita praha nusle.
 • Hokejka na hokejbal.